Διεύθυνση
Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Σκουλάδων Ηράκλειο 712 02, Ηράκλειο 712 02
Τηλέφωνο
+30 281 034 3376
Πληροφορίες
Μαιευτήρας-Γυναικολόγος, Ηράκλειο

ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ