Διεύθυνση
Σοφίας Μαυροειδή-Παπαδάκη 2, Ag. Nikolaos 721 00
Τηλέφωνο
+30 2841 026913
Πληροφορίες
Παιδίατρος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ