Διεύθυνση
Λεωφ. Καλοκαιρινού 45, Ηράκλειο 712 01
Τηλέφωνο
281 030 1992
Πληροφορίες
Παιδικά παπούτσια και παιδικά ρούχα, Ηράκλειο Κρήτης

ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ