Διεύθυνση
Σμύρνης 37, Ηράκλειο 712 01
Τηλέφωνο
2810284863
Πληροφορίες
Παιδικά ποδήλατα

ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ