Διεύθυνση
Εσπερίδων 1, Ηράκλειο 713 07
Τηλέφωνο
+30 281 023 6555
Πληροφορίες
Κατασκήνωση, Ηράκλειο

ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ