Διεύθυνση
Σμύρνης 14, Ηράκλειο 712 01
Τηλέφωνο
2810390044
Πληροφορίες
Παιδοοφθαλμίατρος, Χειρουργός Οφθαλμίατρος, Ηράκλειο Κρήτης

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ