Διεύθυνση
Στρατηγού Κορακα11, Ag. Nikolaos 721 00
Τηλέφωνο
+30 2841 082019
Πληροφορίες
Εστιατόριο, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ