Διεύθυνση
Kontogianni 14, Ag. Nikolaos 721 00
Τηλέφωνο
+30 2841 082580
Πληροφορίες
Αρτοποιείο - Ζαχαροπλαστείο, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου

ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ