Διεύθυνση
Andrea Papandreou 48, Ag. Nikolaos 721 00
Τηλέφωνο
+30 2841 181030
Πληροφορίες
Αρτοποιείο - Ζαχαροπλαστείο, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου

ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ