Διεύθυνση
Καπετάν Χαραλάμπη 6-8, Ηράκλειο 712 02
Τηλέφωνο
+30 281 028 8887
Πληροφορίες
Ελληνικό εστιατόριο, Ηράκλειο

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ