Διεύθυνση
Χατζητζανάκη με Νικολακάκη, Γαλατάς 731 00
Τηλέφωνο
+30 694 605 1672
Πληροφορίες
Κλινική φυσικοθεραπείας, Γαλατάς Χανίων

ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ