Διεύθυνση
Αριστοτέλους 1, Κουνουπιδιανά 731 00
Τηλέφωνο
+30 2821 066511
Πληροφορίες
Πιτσαρία, Κουνουπιδιανά

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ