Διεύθυνση
Καπετάν Μανώλη Μπαντουβά, Ηράκλειο 713 07
Τηλέφωνο
+30 281 024 3788
Πληροφορίες
Αρτοποιείο - Ζαχαροπλαστείο, Ηράκλειο

ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ