Διεύθυνση
Πατριάρχου Μεταξάκη 5, Νεάπολις 724 00
Τηλέφωνο
2841501110
Πληροφορίες
Ποδήλατα για παιδιά, Νέαπολη Λασιθίου

ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ