Διεύθυνση
Αγίου Μήνα 18, Ηράκλειο 712 01
Τηλέφωνο
+30 281 034 2021
Πληροφορίες
Φυσικοθεραπευτής, Ηράκλειο

ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ