Διεύθυνση
Ελ. Βενιζέλου 42, Χερσόνησος 700 14
Τηλέφωνο
+30 281 180 8808
Πληροφορίες
Αθλητικά είδη, Χερσόνησος

ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ