Διεύθυνση
Ελ. Βενιζέλου 4, Ρέθυμνο 741 00
Τηλέφωνο
+30 2831 057100
Πληροφορίες
Ελληνικό εστιατόριο, Ρέθυμνο

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ