Διεύθυνση
Επαρχιακός Δρόμος Μουρνιών 38, Μουρνιές 733 00
Τηλέφωνο
+30 2821 098700
Πληροφορίες
Υπηρεσία ταξί, Μουρνιές Χανίων

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ