Διεύθυνση
Κριάρη 57, Ρέθυμνο 741 00
Τηλέφωνο
+30 694 700 3811
Πληροφορίες
Υπηρεσία ταξί, Ρέθυμνο

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ