Διεύθυνση
25ης Μαρτίου 271, Μοίρες 704 00
Τηλέφωνο
+30 2892 023700
Πληροφορίες
Κέντρο εκπαίδευσης, Μοίρες Ηρακλείου

ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ