Διεύθυνση
Αρκολεων 19, Ηράκλειο 712 02
Τηλέφωνο
+30 281 034 6500
Πληροφορίες
Εστιατόριο, Ηράκλειο

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ