Διεύθυνση
Omirou 14, Ag. Nikolaos 721 00
Τηλέφωνο
+30 2841 022712
Πληροφορίες
Εστιατόριο, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ