Διεύθυνση
Πλάτανος 734 00
Τηλέφωνο
+30 2822 041010
Πληροφορίες
Εστιατόριο, Πλάτανος Χανίων

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ