Διεύθυνση
Γρηγοριου Λαμπράκη, Τσαλικάκι 1, Ηράκλειο 714 14
Τηλέφωνο
+30 694 994 8955
Πληροφορίες
Σχολή χορού, Ηράκλειο

ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ