Διεύθυνση
Λεωφ. Παπαναστασίου 162, Ηράκλειο 714 09
Τηλέφωνο
+30 281 032 4479
Πληροφορίες
Φροντιστήριο αγγλικής γλώσσας, Ηράκλειο

ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ