Διεύθυνση
Λεωφ. Μάχης Κρήτης, Ρέθυμνο 741 00
Τηλέφωνο
+30 2831 054133
Πληροφορίες
Ελληνικό εστιατόριο, Ρέθυμνο

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ