Διεύθυνση
Κολυμβάρι 730 06
Τηλέφωνο
+30 2824 084575
Πληροφορίες
Υπηρεσία ταξί, Κολυμπάρι Χανίων

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ