Διεύθυνση
Βασιλογιώργη 9, Ηράκλειο 712 01
Τηλέφωνο
697 449 3447
Πληροφορίες
Χώρος καλλιτεχνικής έκφρασης για παιδιά και ενήλικες, Ηράκλειο Κρήτης

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ