Διεύθυνση
Επιβεβαιώστε ή διορθώστε αυτήν την τοποθεσία
Τηλέφωνο
697 227 4383
Πληροφορίες
Θεατρικό εργαστήρι, Κίσσαμος, Χανιά

ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ