Διεύθυνση
Μονής Γωνιάς, Ηράκλειο 713 07
Τηλέφωνο
+30 694 871 7213
Πληροφορίες
Κομμωτήριο, Ηράκλειο

ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ