Διεύθυνση
Λεωφ. Παπαναστασίου 118, Ηράκλειο 714 09
Τηλέφωνο
2810360380
Πληροφορίες
Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης με εικοσαετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης. Στόχος μας είναι η σωστή προετοιμασία του μαθητή, η εξοικείωση με τον γραπτό τρόπο εξέτασης και η καθοδήγηση των μαθητών για εποικοδομητική μελέτη και σωστή διαχείριση του χρόνου τους.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ


ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ