Διεύθυνση
Δουκός Μποφώρ 1, Ηράκλειο 712 02
Τηλέφωνο
+30 694 430 8863
Πληροφορίες
Εστιατόριο, Ηράκλειο

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ