Διεύθυνση
Επιμενίδου 4, Ρέθυμνο 741 00
Τηλέφωνο
+30 2831 056634
Πληροφορίες
Εστιατόριο, Ρέθυμνο

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ