Διεύθυνση
Pano, Πλατανιάς 730 14
Τηλέφωνο
+30 2821 060559
Πληροφορίες
Εστιατόριο, Πλατανιάς

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ