Διεύθυνση
Charakostres Area, Χερσόνησος 700 14
Τηλέφωνο
+30 28970 26160
Πληροφορίες
Ξενοδοχείο με water park, Χερσόνησος, Κρήτη.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ