Διεύθυνση
Γεωρ. Παπανικολάου 33, Ηράκλειο 713 07
Τηλέφωνο
2810236898
Πληροφορίες
Βρεφονηπιακός σταθμός, Ηράκλειο Κρήτης

ΠΑΡΟΧΕΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ