Διεύθυνση
Διαλυνομιχάλη, Σαμαριτίδων ΚΑΙ, Ηράκλειο 713 05
Τηλέφωνο
2810214001, 2810214002
Πληροφορίες
Βρεφονηπιακός σταθμός και νηπιαγωγείο, Ηράκλειο Κρήτης

ΠΑΡΟΧΕΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ