Διεύθυνση
Kon/nou Karamanli 7, Ag. Nikolaos 721 00
Τηλέφωνο
+30 2841 027562
Πληροφορίες
Κατάστημα ηλεκτρονικών ειδών, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου

ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ