Διεύθυνση
1866 33-35, Ηράκλειο 712 01
Τηλέφωνο
+30 281 033 2794
Πληροφορίες
Κατάστημα παιχνιδιών, Ηράκλειο

ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ