Διεύθυνση
Ελ. Βενιζέλου 35, Χερσόνησος 700 14
Τηλέφωνο
+30 2897 025557
Πληροφορίες
Κατάστημα ηλεκτρονικών ειδών, Χερσόνησος

ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ