Διεύθυνση
Κωνσταντίνου Μητσοτάκη 50, Χανιά 731 33
Τηλέφωνο
+30 2821 028525
Πληροφορίες
Αρτοποιείο - Ζαχαροπλαστείο, Χανιά

ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ