Διεύθυνση
Πέραμα 740 52
Τηλέφωνο
+30 2834 020418
Πληροφορίες
Αρτοποιείο - Ζαχαροπλαστείο, Πέραμα

ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ