Διεύθυνση
Αγίου Ιωάννη Χωστού 28, Ηράκλειο 714 10
Τηλέφωνο
2810258420
Πληροφορίες
Ζαχαροπλαστείο, Ηράκλειο Κρήτης

ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ