Διεύθυνση
Λεωφ. Κνωσού 169, Ηράκλειο 714 09
Τηλέφωνο
281 023 5408
Πληροφορίες
Ζαχαροπλαστείο, Ηράκλειο Κρήτης

ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ