Διεύθυνση
Λεωφορο, Κουντουριώτου 79, Ρέθυμνο 741 00
Τηλέφωνο
+30 2831 024843
Πληροφορίες
Ανθοπωλείο, Ρέθυμνο

ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ