Διεύθυνση
55 Markopoulou Dim, Ierapetra 722 00
Τηλέφωνο
+30 2842 028542
Πληροφορίες
Εστιατόριο, Ιεράπετρα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ